Forum

Het doel van plasvrees.info is het met elkaar in contact brengen van lotgenoten. Daarom is de forumpagina misschien wel het meest essentiële onderdeel van deze website. Het is een plek waar je je hart kunt luchten, ervaringen op ‘papier’ kunt zetten en tips kunt uitwisselen. Ook lees je op het forum waar en wanneer oefensessies gepland staan en kun je je aanmelden om aan te schuiven. En je kunt ook zelf een buddy zoeken of zelfs een groepje plasfobisten proberen te formeren (noem het gerust een plaskring).

Het forum is onderverdeeld in drie hoofdthema’s:

Waarschijnlijk zullen deze thema’s elkaar gaan overlappen. Als je je zelf voorstelt is het zeer aannemelijk dat je er een ervaring aan koppelt. En een ervaring leidt vaak weer tot een tip. Probeer niettemin zoveel als mogelijk je berichten te plaatsen binnen het juiste thema. Daarnaast is het ook raadzaam om alle drie de thema’s op actuele berichten te controleren. Dan blijf je echt op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Uiteraard is iedereen vrij om te schrijven wat hij of zij wil. Wél behouden we het recht voor om teksten te verwijderen of aan te passen, bijvoorbeeld als er sprake is van ongeoorloofd taalgebruik (beledigingen, discriminatie, racistische opmerkingen).

Wil je met iemand van het forum direct, dus buiten deze site om, mailcontact hebben, b.v. om elkaars buddy te zijn, meld dat dan even in een berichtje op de site of geef het door aan de webmaster (zelf een ervaringsdeskundige) via info@plasvrees.info. Als beiden hier toestemming toe geven, kan hij jullie koppelen.