Over ons

Wie zijn wij?

In 2010 hebben wij, d.w.z. zes mannen in verschillende leeftijden en afkomstig uit diverse delen van Nederland en België, elkaar leren kennen via de website www.plasangst.info, die enkele jaren daarvoor was opgericht door Marco. Regelmatig, meestal op zondagmiddag, komen we bijeen om te praten, ervaringen en tips uit te wisselen en te oefenen. Dat kan bij iemand thuis zijn, maar ook in een restaurant, een bos of op een grote luchthaven. Onder het hoofdstukje ‘tips’ leggen we uit hoe we het op zo’n bijeenkomst aanpakken.

Wat willen we met deze site bereiken?

Er zijn enkele sites die gericht zijn op paruresis, ofwel plasfobie. De bekendste zijn de eerder genoemde www.plasangst.info. Op www.plasangst.nl wordt in het kort uitgelegd wat paruresis of plasangst is en wat je eraan kunt doen. In de Verenigde Staten kun je je wenden tot www.paruresis.org van de International Paruresis Association (IPA) in Baltimore, Maryland, USA.

Op eerdergenoemde website plasangst.info zijn diverse forums, waarop bezoekers berichten kunnen lezen en plaatsen. Er worden door plasfobisten adviezen gegeven en technieken beschreven om het plassen te vergemakkelijken, zoals ‘breathholding’ en ‘katheterisatie’.
Ook is het mogelijk om via deze website een buddy te zoeken, iemand die met jou het plassen wil beoefenen in een omgeving waar het doorgaans niet lukt. De ervaring leert evenwel dat maar weinigen echt de confrontatie met lotgenoten aandurven. Doorgaans blijft het bij het uitwisselen van wat informatie, maar van een fysieke ontmoeting, d.w.z. het daadwerkelijk met iemand of met meer mensen praten en oefenen komt het niet. Het blijkt elke keer erg moeilijk te zijn om iemand met een plasfobie zo ver te krijgen het plassen “in vivo”, in werkelijkheid, te beoefenen. Ongetwijfeld is de schaamte die ten grondslag ligt aan de fobie ook hier debet aan. Zoals in het voorwoord al is opgemerkt, is plasvrees niet iets waar je zomaar met anderen over praat, vermoedelijk omdat het alles te maken heeft met de genitale zone, dus met je mannelijkheid of je vrouwelijkheid. Het bang zijn voor spinnen of muizen kun je nog opvatten als een smet op je blazoen, maar het niet kunnen plassen wordt als een volledige aantasting van je mens-zijn ervaren, althans door een plasfobist zelve.

Onze site, plasvrees.info, is bedoeld als aanvulling op de reeds beschikbare digitale berichtgeving, maar met het duidelijke oogmerk onze fobie uit de taboesfeer te halen, het bespreekbaar te maken, het als een gewone, alledaags beperking of handicap neer te zetten. Pas als je het gevoel hebt dat het niet (altijd en overal) kunnen plassen helemaal geen schande is, dan heb je een hele belangrijke stap gezet op weg naar een succesvol toiletbezoek. Daarom bevat onze site meer dan alleen maar woorden. We laten foto’s of strips zien van grappige, vreemde, vieze en ideale wc’s en urinoirs. Bijzondere anekdotes zullen worden geplaatst. Kortom, we zullen er alles aan doen om de fobie tot een hanteerbaar verschijnsel te maken, waar in Nederland en België naar schatting 200.000 mensen mee te maken hebben. Misschien dat we door deze benadering meer mensen over de streep kunnen trekken om actief hun probleem (en ook het onze) op te lossen.

In dit stadium zijn wij ook nog wat terughoudend om onszelf met naam en toenaam bekend te maken. Dat verlangen wij ook niet van onze bezoekers. Een voor- of schuilnaam volstaat. Wél hopen we dat bezoekers van onze site bereid zijn het contact met ons en met anderen te zoeken, zodat deze site het medium is om samen de plasvrees te lijf te gaan. Dat kan door zelf een bericht te plaatsen, je hart te luchten, elkaar in het echt te ontmoeten, samen te praten, door ‘live’ een luisterend oor te bieden aan diegenen die als gevolg van hun fobie in een sociaal isolement zitten of door samen te oefenen, elkaars buddy te zijn.
Het forum biedt je de mogelijkheid om hieraan vorm en inhoud te geven.

Overigens staat deze site open voor suggesties, foto’s, anekdotes en alles wat met paruresis te maken heeft, serieus of minder serieus. Stuur een mailtje met jouw bericht naar info@plasvrees.info.